قیمت تبدیل جوشی درزدار

قیمت تبدیل جوشی درزدار بسته به سایز متفاوت میباشد. تبدیل جوشی درز دار ایران اتصال, ساخت ایران و… از انواع کارخانه های داخلی تولید کننده این محصول میباشند. شما خریداران محترم میتوانید برای استعلام قیمت و موجودی با شماره 02166318463 تماس گرفته و با کارشناسان ما درتماس باشید.

بیشتر بخوانید
 

تبدیل جوشی درزدار ایران اتصال

کدنام محصولسایز تبدیلنوعبرندقیمتتوضیحات
EJ0132تبدیل جوشی 4 به 3 اینچ درزدار ایران اتصال4*3اینچدرزدارایران اتصالتماس بگيريد۳۰ /۰۲ /۱۴۰۱
EJ0134تبدیل جوشی 4 به 2 اینچ درزدار ایران اتصال4*2 اینچدرزدارایران اتصالتماس بگيريد۳۰ /۰۲ /۱۴۰۱
EJ0136تبدیل جوشی 4 به 1/4 1 اینچ درزدار ایران اتصال4*1/4 1درزدارایران اتصالتماس بگيريد۳۰ /۰۲ /۱۴۰۱
EJ0133تبدیل جوشی 4 به 1/2 2 اینچ درزدار ایران اتصال4*1/2 2 اینچدرزدارایران اتصالتماس بگيريد۳۰ /۰۲ /۱۴۰۱
EJ0135تبدیل جوشی 4 به 1/2 1 اینچ درزدار ایران اتصال4*1/2 1درزدارایران اتصالتماس بگيريد۳۰ /۰۲ /۱۴۰۱
EJ0108تبدیل جوشی 3/4 به 1/2 اینچ درزدار ایران اتصال3/4*1/2 اینچدرزدارایران اتصالتماس بگيريد۳۰ /۰۲ /۱۴۰۱
EJ0128تبدیل جوشی 3 به 2 اینچ درزدار ایران اتصال3*2 اینچدرزدارایران اتصالتماس بگيريد۳۰ /۰۲ /۱۴۰۱
EJ0130تبدیل جوشی 3 به 1/4 1 اینچ درزدار ایران اتصال3*1/4 1درزدارایران اتصالتماس بگيريد۳۰ /۰۲ /۱۴۰۱
EJ0127تبدیل جوشی 3 به 1/2 2 اینچ درزدار ایران اتصال3*1/2 2 اینچدرزدارایران اتصالتماس بگيريد۳۰ /۰۲ /۱۴۰۱
EJ0129تبدیل جوشی 3 به 1/2 1 اینچ درزدار ایران اتصال3*1/2 1 اینچدرزدارایران اتصالتماس بگيريد۳۰ /۰۲ /۱۴۰۱
EJ0131تبدیل جوشی 3 به 1 اینچ درزدار ایران اتصال3*1درزدارایران اتصالتماس بگيريد۳۰ /۰۲ /۱۴۰۱
EJ0121تبدیل جوشی 2 به 3/4 اینچ درزدار ایران اتصال2*3/4 اینچدرزدارایران اتصالتماس بگيريد۳۰ /۰۲ /۱۴۰۱
EJ0119تبدیل جوشی 2 به 1/4 1 اینچ درزدار ایران اتصال2*1/4 1 اینچدرزدارایران اتصالتماس بگيريد۳۰ /۰۲ /۱۴۰۱
EJ0122تبدیل جوشی 2 به 1/2 اینچ درزدار ایران اتصال2*1/2 اینچدرزدارایران اتصالتماس بگيريد۳۰ /۰۲ /۱۴۰۱
EJ0118تبدیل جوشی 2 به 1/2 1 اینچ درزدار ایران اتصال2*1/2 1 اینچدرزدارایران اتصالتماس بگيريد۳۰ /۰۲ /۱۴۰۱
EJ0120تبدیل جوشی 2 به 1 اینچ درزدار ایران اتصال2*1 اینچدرزدارایران اتصالتماس بگيريد۳۰ /۰۲ /۱۴۰۱
EJ0112تبدیل جوشی 1/4 1 به 3/4 اینچ درزدار ایران اتصال1/4 1*3/4 اینچدرزدارایران اتصالتماس بگيريد۳۰ /۰۲ /۱۴۰۱
EJ0113تبدیل جوشی 1/4 1 به 1/2 اینچ درزدار ایران اتصال1/4 1*1/2 اینچدرزدارایران اتصالتماس بگيريد۳۰ /۰۲ /۱۴۰۱
EJ0111تبدیل جوشی 1/4 1 به 1 اینچ درزدار ایران اتصال1/4 1*1 اینچدرزدارایران اتصالتماس بگيريد۳۰ /۰۲ /۱۴۰۱
EJ0123تبدیل جوشی 1/2 2 به 2 اینچ درزدار ایران اتصال1/2 2*2 اینچدرزدارایران اتصالتماس بگيريد۳۰ /۰۲ /۱۴۰۱
EJ0125تبدیل جوشی 1/2 2 به 1/4 1 اینچ درزدار ایران اتصال1/2 2*1/4 1 اینچدرزدارایران اتصالتماس بگيريد۳۰ /۰۲ /۱۴۰۱
EJ0124تبدیل جوشی 1/2 2 به 1/2 1 اینچ درزدار ایران اتصال1/2 2*1/2 1 اینچدرزدارایران اتصالتماس بگيريد۳۰ /۰۲ /۱۴۰۱
EJ0126تبدیل جوشی 1/2 2 به 1 اینچ درزدار ایران اتصال1/2 2*1 اینچدرزدارایران اتصالتماس بگيريد۳۰ /۰۲ /۱۴۰۱
EJ0116تبدیل جوشی 1/2 1 به 3/4 اینچ درزدار ایران اتصال1/2 1*3/4 اینچدرزدارایران اتصالتماس بگيريد۳۰ /۰۲ /۱۴۰۱
EJ0114تبدیل جوشی 1/2 1 به 1/4 1 اینچ درزدار ایران اتصال1/2 1*1/4 1 اینچدرزدارایران اتصالتماس بگيريد۳۰ /۰۲ /۱۴۰۱
EJ0117تبدیل جوشی 1/2 1 به 1/2 اینچ درزدار ایران اتصال1/2 1*1/2 اینچدرزدارایران اتصالتماس بگيريد۳۰ /۰۲ /۱۴۰۱
EJ0115تبدیل جوشی 1/2 1 به 1 اینچ درزدار ایران اتصال1/2 1*1 اینچدرزدارایران اتصالتماس بگيريد۳۰ /۰۲ /۱۴۰۱
EJ0109تبدیل جوشی 1 به 3/4 اینچ درزدار ایران اتصال1*3/4 اینچدرزدارایران اتصالتماس بگيريد۳۰ /۰۲ /۱۴۰۱
EJ0110تبدیل جوشی 1 به 1/2 اینچ درزدار ایران اتصال1*1/2 اینچدرزدارایران اتصالتماس بگيريد۳۰ /۰۲ /۱۴۰۱