قیمت لوله مانیسمان رده 20

لوله مانیسمان رده 20 از دسته لوله مانیسمان های سبک میباشد. لوله مانیسمان سبک در رده های 10 و 30 نیز موجود میباشد و توسط کارخانه ها تولید و روانه بازار میشوند. شما میتوانید برای استعلام قیمت لوله مانیسمان سبک ( رده 10, 20, 30) مورد نیاز خود برای پروژه های خود با شماره 02166318463 تماس بگیرید و با مجموعه آهن نرخ در تماس باشید.

بیشتر
 

لوله مانیسمان رده 20 چینی

کدنام محصولسایزردهوزنطولبرندواحدقیمتتوضیحات
L1125لوله مانیسمان 8 اینچ رده 20 وارداتی8 اینچ20200.66 متریوارداتیشاخهتماس بگيريد۲۹ /۰۲ /۱۴۰۱
L1124لوله مانیسمان 6 اینچ رده 20 وارداتی6 اینچ20109.46 متریوارداتیشاخهتماس بگيريد۲۹ /۰۲ /۱۴۰۱
L1123لوله مانیسمان 5 اینچ رده 20 وارداتی5 اینچ2081.546 متریوارداتیشاخهتماس بگيريد۲۹ /۰۲ /۱۴۰۱
L1122لوله مانیسمان 4 اینچ رده 20 وارداتی4 اینچ20656 متریوارداتیشاخهتماس بگيريد۲۹ /۰۲ /۱۴۰۱
L1115لوله مانیسمان 3/4 اینچ رده 20 وارداتی3/4 اینچ2096 متریوارداتیشاخهتماس بگيريد۲۹ /۰۲ /۱۴۰۱
L1121لوله مانیسمان 3 اینچ رده 20 وارداتی3 اینچ2038.26 متریوارداتیشاخهتماس بگيريد۲۹ /۰۲ /۱۴۰۱
L1133لوله مانیسمان 24 اینچ رده 20 وارداتی24 اینچ208476 متریوارداتیشاخهتماس بگيريد۲۹ /۰۲ /۱۴۰۱
L1132لوله مانیسمان 22 اینچ رده 20 وارداتی22 اینچ207766 متریوارداتیشاخهتماس بگيريد۲۹ /۰۲ /۱۴۰۱
L1131لوله مانیسمان 20 اینچ رده 20 وارداتی20 اینچ20705.56 متریوارداتیشاخهتماس بگيريد۲۹ /۰۲ /۱۴۰۱
L1119لوله مانیسمان 2 اینچ رده 20 وارداتی2 اینچ20246 متریوارداتیشاخهتماس بگيريد۲۹ /۰۲ /۱۴۰۱
L1120لوله مانیسمان 2 1/2 اینچ رده 20 وارداتی1/2 2 اینچ20316 متریوارداتیشاخهتماس بگيريد۲۹ /۰۲ /۱۴۰۱
L1130لوله مانیسمان 18 اینچ رده 20 وارداتی18 اینچ205286 متریوارداتیشاخهتماس بگيريد۲۹ /۰۲ /۱۴۰۱
L1129لوله مانیسمان 16 اینچ رده 20 وارداتی16 اینچ20468.66 متریوارداتیشاخهتماس بگيريد۲۹ /۰۲ /۱۴۰۱
L1128لوله مانیسمان 14 اینچ رده 20 وارداتی14 اینچ20408.96 متریوارداتیشاخهتماس بگيريد۲۹ /۰۲ /۱۴۰۱
L1127لوله مانیسمان 12 اینچ رده 20 وارداتی12 اینچ20299.46 متریوارداتیشاخهتماس بگيريد۲۹ /۰۲ /۱۴۰۱
L1126لوله مانیسمان 10 اینچ رده 20 وارداتی10 اینچ20251.56 متریوارداتیشاخهتماس بگيريد۲۹ /۰۲ /۱۴۰۱
L1114لوله مانیسمان 1/2 اینچ رده 20 وارداتی1/2 اینچ206.66 متریوارداتیشاخهتماس بگيريد۲۹ /۰۲ /۱۴۰۱
L1116لوله مانیسمان 1 اینچ رده 20 وارداتی1 اینچ2012.36 متریوارداتیشاخهتماس بگيريد۲۹ /۰۲ /۱۴۰۱
L1117لوله مانیسمان 1 1/4 اینچ رده 20 وارداتی1/4 1 اینچ2016.36 متریوارداتیشاخهتماس بگيريد۲۹ /۰۲ /۱۴۰۱
L1118لوله مانیسمان 1 1/2 اینچ رده 20 وارداتی1/2 1 اینچ2018.96 متریوارداتیشاخهتماس بگيريد۲۹ /۰۲ /۱۴۰۱