قیمت لوله مانیسمان رده 40

قیمت لوله مانیسمان به دو صورت شاخه ای و کیلویی در سایت آهن نرخ اعلام میگردد. آهن نرخ آماده تامین لوله مانیسمان در انواع سایز ها (از 1/8 تا 24 اینچ) و رده ها (انواع رده ها 20 ,40 ,80 ,160 و غیره) و انواع برندها و کارخانه های مختلف داخلی و خارجی میباشد. شما خریداران محترم میتوانید برای استعلام قیمت و موجودی با شماره 02166318463 تماس گرفته و با کارشناسان ما درتماس باشید.

بیشتر
 

لوله مانیسمان رده 40 وارداتی چینی

کدنام محصولسایزردهوزنطولبرندواحدقیمتتوضیحات
L1016لوله مانیسمان 8 اینچ رده 40 وارداتی8 اینچ40255.36 متریوارداتیشاخهتماس بگيريد۲۹ /۰۲ /۱۴۰۱
L1015لوله مانیسمان 6 اینچ رده 40 وارداتی6 اینچ40169.566 متریوارداتیشاخهتماس بگيريد۲۹ /۰۲ /۱۴۰۱
L1014لوله مانیسمان 5 اینچ رده 40 وارداتی5 اینچ40130.626 متریوارداتیشاخهتماس بگيريد۲۹ /۰۲ /۱۴۰۱
L1013لوله مانیسمان 4 اینچ رده 40 وارداتی4 اینچ4096.426 متریوارداتیشاخهتماس بگيريد۲۹ /۰۲ /۱۴۰۱
L1003لوله مانیسمان 3/8 اینچ رده 40 وارداتی3/8 اینچ405.046 متریوارداتیشاخهتماس بگيريد۲۹ /۰۲ /۱۴۰۱
L1005لوله مانیسمان 3/4 اینچ رده 40 وارداتی3/4 اینچ4010.146 متریوارداتیشاخهتماس بگيريد۲۹ /۰۲ /۱۴۰۱
L1011لوله مانیسمان 3 اینچ رده 40 وارداتی3 اینچ4067.746 متریوارداتیشاخهتماس بگيريد۲۹ /۰۲ /۱۴۰۱
L1024لوله مانیسمان 24 اینچ رده 40 وارداتی24 اینچ401532.466 متریوارداتیشاخهتماس بگيريد۲۹ /۰۲ /۱۴۰۱
L1022لوله مانیسمان 20 اینچ رده 40 وارداتی20 اینچ401100.526 متریوارداتیشاخهتماس بگيريد۲۹ /۰۲ /۱۴۰۱
L1009لوله مانیسمان 2 اینچ رده 40 وارداتی2 اینچ4032.646 متریوارداتیشاخهتماس بگيريد۲۹ /۰۲ /۱۴۰۱
L1021لوله مانیسمان 18 اینچ رده 40 وارداتی18 اینچ40934.86 متریوارداتیشاخهتماس بگيريد۲۹ /۰۲ /۱۴۰۱
L1020لوله مانیسمان 16 اینچ رده 40 وارداتی16 اینچ40739.86 متریوارداتیشاخهتماس بگيريد۲۹ /۰۲ /۱۴۰۱
L1019لوله مانیسمان 14 اینچ رده 40 وارداتی14 اینچ40567.36 متریوارداتیشاخهتماس بگيريد۲۹ /۰۲ /۱۴۰۱
L1018لوله مانیسمان 12 اینچ رده 40 وارداتی12 اینچ40478.266 متریوارداتیشاخهتماس بگيريد۲۹ /۰۲ /۱۴۰۱
L1017لوله مانیسمان 10 اینچ رده 40 وارداتی10 اینچ40361.866 متریوارداتیشاخهتماس بگيريد۲۹ /۰۲ /۱۴۰۱
L1001لوله مانیسمان 1/8 اینچ رده 40 وارداتی1/8 اینچ402.226 متریوارداتیشاخهتماس بگيريد۲۹ /۰۲ /۱۴۰۱
L1002لوله مانیسمان 1/4 اینچ رده 40 وارداتی1/4 اینچ403.786 متریوارداتیشاخهتماس بگيريد۲۹ /۰۲ /۱۴۰۱
L1007لوله مانیسمان 1/4 1 اینچ رده 40 وارداتی1/4 1 اینچ4020.346 متریوارداتیشاخهتماس بگيريد۲۹ /۰۲ /۱۴۰۱
L1004لوله مانیسمان 1/2 اینچ رده 40 وارداتی1/2 اینچ407.626 متریوارداتیشاخهتماس بگيريد۲۹ /۰۲ /۱۴۰۱
L1012لوله مانیسمان 1/2 3 اینچ رده 40 وارداتی1/2 3 اینچ4081.426 متریوارداتیشاخهتماس بگيريد۲۹ /۰۲ /۱۴۰۱
L1010لوله مانیسمان 1/2 2 اینچ رده 40 وارداتی1/2 2 اینچ4051.786 متریوارداتیشاخهتماس بگيريد۲۹ /۰۲ /۱۴۰۱
L1008لوله مانیسمان 1/2 1 اینچ رده 40 وارداتی1/2 1 اینچ4024.36 متریوارداتیشاخهتماس بگيريد۲۹ /۰۲ /۱۴۰۱
L1006لوله مانیسمان 1 اینچ رده 40 وارداتی1 اینچ40156 متریوارداتیشاخهتماس بگيريد۲۹ /۰۲ /۱۴۰۱

لوله مانیسمان رده 40 اهواز

کدنام محصولسایزردهوزنطولبرندواحدقیمتتوضیحات
L1086لوله مانیسمان 6 اینچ رده 40 اهواز6 اینچ40169.566 متریاهوازشاخهتماس بگيريد۲۹ /۰۲ /۱۴۰۱
L1085لوله مانیسمان 5 اینچ رده 40 اهواز5 اینچ40130.626 متریاهوازشاخهتماس بگيريد۲۹ /۰۲ /۱۴۰۱
L1084لوله مانیسمان 4 اینچ رده 40 اهواز4 اینچ4096.426 متریاهوازشاخهتماس بگيريد۲۹ /۰۲ /۱۴۰۱
L1083لوله مانیسمان 3 اینچ رده 40 اهواز3 اینچ4067.746 متریاهوازشاخهتماس بگيريد۲۹ /۰۲ /۱۴۰۱
L1081لوله مانیسمان 2 اینچ رده 40 اهواز2 اینچ4032.646 متریاهوازشاخهتماس بگيريد۲۹ /۰۲ /۱۴۰۱
L1079لوله مانیسمان 1/4 1 اینچ رده 40 اهواز1/4 1 اینچ4020.346 متریاهوازشاخهتماس بگيريد۲۹ /۰۲ /۱۴۰۱
L1082لوله مانیسمان 1/2 2 اینچ رده 40 اهواز1/2 2 اینچ4051.786 متریاهوازشاخهتماس بگيريد۲۹ /۰۲ /۱۴۰۱
L1080لوله مانیسمان 1/2 1 اینچ رده 40 اهواز1/2 1 اینچ4024.36 متریاهوازشاخهتماس بگيريد۲۹ /۰۲ /۱۴۰۱
L1078لوله مانیسمان 1 اینچ رده 40 اهواز1 اینچ40156 متریاهوازشاخهتماس بگيريد۲۹ /۰۲ /۱۴۰۱

لوله مانیسمان رده 40 فولاد دقیق کاوه

کدنام محصولسایزردهوزنطولبرندواحدقیمتتوضیحات
L1077لوله مانیسمان 4 اینچ رده 40 دقیق کاوه4 اینچ4096.426 متریدقیق کاوهشاخهتماس بگيريد۲۹ /۰۲ /۱۴۰۱
L1070لوله مانیسمان 3/4 اینچ رده 40 دقیق کاوه3/4 اینچ4010.146 متریدقیق کاوهشاخهتماس بگيريد۲۹ /۰۲ /۱۴۰۱
L1076لوله مانیسمان 3 اینچ رده 40 دقیق کاوه3 اینچ4067.746 متریدقیق کاوهشاخهتماس بگيريد۲۹ /۰۲ /۱۴۰۱
L1074لوله مانیسمان 2 اینچ رده 40 دقیق کاوه2 اینچ4032.646 متریدقیق کاوهشاخهتماس بگيريد۲۹ /۰۲ /۱۴۰۱
L1072لوله مانیسمان 1/4 1 اینچ رده 40 دقیق کاوه1/4 1 اینچ4020.346 متریدقیق کاوهشاخهتماس بگيريد۲۹ /۰۲ /۱۴۰۱
L1069لوله مانیسمان 1/2 اینچ رده 40 دقیق کاوه1/2 اینچ407.626 متریدقیق کاوهشاخهتماس بگيريد۲۹ /۰۲ /۱۴۰۱
L1075لوله مانیسمان 1/2 2 اینچ رده 40 دقیق کاوه1/2 2 اینچ4051.786 متریدقیق کاوهشاخهتماس بگيريد۲۹ /۰۲ /۱۴۰۱
L1073لوله مانیسمان 1/2 1 اینچ رده 40 دقیق کاوه1/2 1 اینچ4024.36 متریدقیق کاوهشاخهتماس بگيريد۲۹ /۰۲ /۱۴۰۱
L1071لوله مانیسمان 1 اینچ رده 40 دقیق کاوه1 اینچ40156 متریدقیق کاوهشاخهتماس بگيريد۲۹ /۰۲ /۱۴۰۱