قیمت لوله گازی API

قیمت لوله گازی API در سایت آهن نرخ به صورت روزانه به روز رسانی میشود. لوله گاز API سپاهان و لوله گاز API سپنتا از لوله های گازی تولید داخل پرمصرف در ایران میباشند. شما خریداران محترم میتوانید برای استعلام قیمت و موجودی با شماره تماس 02166318463 تماس گرفته و با ما در ارتباط باشید.

بیشتر بخوانید
 

لوله گازی API سپاهان

کدنام محصولسایزضخامتوزنطولبرندواحدقیمتبروزرسانی
L1051لوله گازی API سپاهان 4 اینچ 3.9 میل4 اینچ3.9666 متریسپاهانشاخه20,500,000 ۲۹ /۰۲ /۱۴۰۱1401/2/26
L1044لوله گازی API سپاهان 3/4 اینچ 2.8 میل3/4 اینچ2.810.26 متریسپاهانشاخه3,240,000 ۲۹ /۰۲ /۱۴۰۱1401/2/26
L1050لوله گازی API سپاهان 3 اینچ 3.9 میل3 اینچ3.950.56 متریسپاهانشاخه15,400,000 ۲۹ /۰۲ /۱۴۰۱1401/2/26
L1048لوله گازی API سپاهان 2 اینچ 3.9 میل2 اینچ3.9336 متریسپاهانشاخه10,250,000 ۲۹ /۰۲ /۱۴۰۱1401/2/26
L1046لوله گازی API سپاهان 1/4 1 اینچ 3.7 میل1/4 1 اینچ3.721.56 متریسپاهانشاخه6,650,000 ۲۹ /۰۲ /۱۴۰۱1401/2/26
L1043لوله گازی API سپاهان 1/2 اینچ 2.8 میل1/2 اینچ2.886 متریسپاهانشاخه2,510,000 ۲۹ /۰۲ /۱۴۰۱1401/2/26
L1049لوله گازی API سپاهان 1/2 2 اینچ 3.9 میل1/2 2 اینچ3.9426 متریسپاهانشاخه13,500,000 ۲۹ /۰۲ /۱۴۰۱1401/2/26
L1047لوله گازی API سپاهان 1/2 1 اینچ 3.8 میل1/2 1 اینچ3.8256 متریسپاهانشاخه7,770,000 ۲۹ /۰۲ /۱۴۰۱1401/2/26
L1045لوله گازی API سپاهان 1 اینچ 3.2 میل1 اینچ3.214.76 متریسپاهانشاخه4,550,000 ۲۹ /۰۲ /۱۴۰۱1401/2/26

لوله گازی API سپنتا

کدنام محصولسایزضخامتوزنطولبرندواحدقیمتبروزرسانی
L1519لوله گازی API سپنتا 6 اینچ 6 میل6 اینچ61456 متریسپنتاشاخهتماس بگيريد۲۹ /۰۲ /۱۴۰۱1401/2/26
L1516لوله گازی API سپنتا 5 اینچ 5 میل5 اینچ51026 متریسپنتاشاخهتماس بگيريد۲۹ /۰۲ /۱۴۰۱1401/2/26
L1514لوله گازی API سپنتا 4 اینچ 4 میل4 اینچ4676 متریسپنتاشاخه20,000,000 ۲۹ /۰۲ /۱۴۰۱1401/2/26
L1502لوله گازی API سپنتا 3/4 اینچ 2.8 میل3/4 اینچ2.8106 متریسپنتاشاخه2,930,000 ۲۹ /۰۲ /۱۴۰۱1401/2/26
L1513لوله گازی API سپنتا 3 اینچ 5 میل3 اینچ565.56 متریسپنتاشاخهتماس بگيريد۲۹ /۰۲ /۱۴۰۱1401/2/26
L1512لوله گازی API سپنتا 3 اینچ 3.5 میل3 اینچ3.5426 متریسپنتاشاخه13,700,000 ۲۹ /۰۲ /۱۴۰۱1401/2/26
L1509لوله گازی API سپنتا 2 اینچ 3.9 میل2 اینچ3.9336 متریسپنتاشاخه9,660,000 ۲۹ /۰۲ /۱۴۰۱1401/2/26
L1508لوله گازی API سپنتا 2 اینچ 3.5 میل2 اینچ3.5306 متریسپنتاشاخه9,060,000 ۲۹ /۰۲ /۱۴۰۱1401/2/26
L1505لوله گازی API سپنتا 1/4 1 اینچ 3.4 میل1/4 1 اینچ3.418.56 متریسپنتاشاخه5,680,000 ۲۹ /۰۲ /۱۴۰۱1401/2/26
L1504لوله گازی API سپنتا 1/4 1 اینچ 3.2 میل1/4 1 اینچ3.218.16 متریسپنتاشاخه5,470,000 ۲۹ /۰۲ /۱۴۰۱1401/2/26
L1501لوله گازی API سپنتا 1/2 اینچ 2.8 میل1/2 اینچ2.886 متریسپنتاشاخه2,300,000 ۲۹ /۰۲ /۱۴۰۱1401/2/26
L1511لوله گازی API سپنتا 1/2 2 اینچ 5 میل1/2 2 اینچ554.56 متریسپنتاشاخه16,300,000 ۲۹ /۰۲ /۱۴۰۱1401/2/26
L1510لوله گازی API سپنتا 1/2 2 اینچ 3.5 میل1/2 2 اینچ3.5396 متریسپنتاشاخه11,350,000 ۲۹ /۰۲ /۱۴۰۱1401/2/26
L1507لوله گازی API سپنتا 1/2 1 اینچ 3.4 میل1/2 1 اینچ3.4246 متریسپنتاشاخه6,680,000 ۲۹ /۰۲ /۱۴۰۱1401/2/26
L1506لوله گازی API سپنتا 1/2 1 اینچ 3.2 میل1/2 1 اینچ3.2226 متریسپنتاشاخه6,580,000 ۲۹ /۰۲ /۱۴۰۱1401/2/26
L1503لوله گازی API سپنتا 1 اینچ 3.4 میل1 اینچ3.414.66 متریسپنتاشاخه4,480,000 ۲۹ /۰۲ /۱۴۰۱1401/2/26