قیمت لوله گاز

قیمت لوله گاز در سایت آهن نرخ روزانه به روز رسانی میشود. لوله گاز سپاهان و لوله گاز سپنتا از انواع لوله های گازی تولید داخل پر مصرف در کشور میباشند. شما خریداران عزیز میتوانید برای استعلام قیمت و موجودی با شماره 02166318463 تماس گرفته و با ما درتماس باشید.

بیشتر بخوانید
 

لوله گازی روکار سپاهان

کدنام محصولسایزضخامتطولبرندواحدقیمتبروزرسانی
L1418لوله گازی 5 اینچ 4 میل سپاهان5 اینچ4816 متریسپاهانشاخه23,300,000 ۲۹ /۰۲ /۱۴۰۱1401/2/26
L1417لوله گازی 4 اینچ 4.4 میل سپاهان4 اینچ4.4736 متریسپاهانشاخهتماس بگيريد۲۹ /۰۲ /۱۴۰۱1401/2/26
L1416لوله گازی 4 اینچ 4 میل سپاهان4 اینچ4666 متریسپاهانشاخه18,450,000 ۲۹ /۰۲ /۱۴۰۱1401/2/26
L1415لوله گازی 4 اینچ 3.5 میل سپاهان4 اینچ3.5566 متریسپاهانشاخه16,500,000 ۲۹ /۰۲ /۱۴۰۱1401/2/26
L1414لوله گازی 4 اینچ 3 میل سپاهان4 اینچ350.56 متریسپاهانشاخه14,250,000 ۲۹ /۰۲ /۱۴۰۱1401/2/26
L1402لوله گازی 3/4 اینچ 2.5 میل سپاهان3/4 اینچ2.59.56 متریسپاهانشاخه2,750,000 ۲۹ /۰۲ /۱۴۰۱1401/2/26
L1413لوله گازی 3 اینچ 4 میل سپاهان3 اینچ4516 متریسپاهانشاخه14,950,000 ۲۹ /۰۲ /۱۴۰۱1401/2/26
L1412لوله گازی 3 اینچ 3.5 میل سپاهان3 اینچ3.544.56 متریسپاهانشاخه12,650,000 ۲۹ /۰۲ /۱۴۰۱1401/2/26
L1411لوله گازی 3 اینچ 3 میل سپاهان3 اینچ3396 متریسپاهانشاخه10,950,000 ۲۹ /۰۲ /۱۴۰۱1401/2/26
L1406لوله گازی 2 اینچ 3.5 میل سپاهان2 اینچ3.5316 متریسپاهانشاخه8,830,000 ۲۹ /۰۲ /۱۴۰۱1401/2/26
L1404لوله گازی 1/4 1 اینچ 3 میل سپاهان1/4 1 اینچ318.56 متریسپاهانشاخه5,310,000 ۲۹ /۰۲ /۱۴۰۱1401/2/26
L1401لوله گازی 1/2 اینچ 2.5 میل سپاهان1/2 اینچ2.57.36 متریسپاهانشاخه2,160,000 ۲۹ /۰۲ /۱۴۰۱1401/2/26
L1410لوله گازی 1/2 2 اینچ 4 میل سپاهان1/2 2 اینچ4426 متریسپاهانشاخه12,250,000 ۲۹ /۰۲ /۱۴۰۱1401/2/26
L1409لوله گازی 1/2 2 اینچ 3.5 میل سپاهان1/2 2 اینچ3.538.26 متریسپاهانشاخه10,950,000 ۲۹ /۰۲ /۱۴۰۱1401/2/26
L1408لوله گازی 1/2 2 اینچ 3 میل سپاهان1/2 2 اینچ3326 متریسپاهانشاخه9,350,000 ۲۹ /۰۲ /۱۴۰۱1401/2/26
L1407لوله گازی 1/2 2 اینچ 2.8 میل سپاهان1/2 2 اینچ2.8316 متریسپاهانشاخه8,770,000 ۲۹ /۰۲ /۱۴۰۱1401/2/26
L1405لوله گازی 1/2 1 اینچ 3 میل سپاهان1/2 1 اینچ320.56 متریسپاهانشاخه6,060,000 ۲۹ /۰۲ /۱۴۰۱1401/2/26
L1403لوله گازی 1 اینچ 3 میل سپاهان1 اینچ3146 متریسپاهانشاخه4,150,000 ۲۹ /۰۲ /۱۴۰۱1401/2/26

لوله گازی روکار سپنتا

کدنام محصولسایزضخامتطولبرندواحدقیمتبروزرسانی
L1472لوله گازی 5 اینچ 6 میل سپنتا5 اینچ61266 متریسپنتاشاخه38,700,000 ۲۹ /۰۲ /۱۴۰۱1401/2/26
L1471لوله گازی 5 اینچ 5 میل سپنتا5 اینچ51026 متریسپنتاشاخه31,100,000 ۲۹ /۰۲ /۱۴۰۱1401/2/26
L1470لوله گازی 4 اینچ 6 میل سپنتا4 اینچ61016 متریسپنتاشاخه29,700,000 ۲۹ /۰۲ /۱۴۰۱1401/2/26
L1469لوله گازی 4 اینچ 5 میل سپنتا4 اینچ5826 متریسپنتاشاخه25,150,000 ۲۹ /۰۲ /۱۴۰۱1401/2/26
L1468لوله گازی 4 اینچ 4 میل سپنتا4 اینچ4666 متریسپنتاشاخه19,900,000 ۲۹ /۰۲ /۱۴۰۱1401/2/26
L1452لوله گازی 3/4 اینچ 2.5 میل سپنتا3/4 اینچ2.59.56 متریسپنتاشاخهتماس بگيريد۲۹ /۰۲ /۱۴۰۱1401/2/26
L1467لوله گازی 3 اینچ 5 میل سپنتا3 اینچ5646 متریسپنتاشاخهتماس بگيريد۲۹ /۰۲ /۱۴۰۱1401/2/26
L1466لوله گازی 3 اینچ 3.5 میل سپنتا3 اینچ3.5456 متریسپنتاشاخهتماس بگيريد۲۹ /۰۲ /۱۴۰۱1401/2/26
L1463لوله گازی 2 اینچ 4 میل سپنتا2 اینچ4336 متریسپنتاشاخه9,630,000 ۲۹ /۰۲ /۱۴۰۱1401/2/26
L1462لوله گازی 2 اینچ 3.5 میل سپنتا2 اینچ3.5306 متریسپنتاشاخه9,040,000 ۲۹ /۰۲ /۱۴۰۱1401/2/26
L1461لوله گازی 2 اینچ 2.8 میل سپنتا2 اینچ2.8246 متریسپنتاشاخه7,300,000 ۲۹ /۰۲ /۱۴۰۱1401/2/26
L1458لوله گازی 1/4 1 اینچ 3.2 میل سپنتا1/4 1 اینچ3.218.56 متریسپنتاشاخه5,470,000 ۲۹ /۰۲ /۱۴۰۱1401/2/26
L1457لوله گازی 1/4 1 اینچ 2.8 میل سپنتا1/4 1 اینچ2.8176 متریسپنتاشاخه5,010,000 ۲۹ /۰۲ /۱۴۰۱1401/2/26
L1456لوله گازی 1/4 1 اینچ 2.5 میل سپنتا1/4 1 اینچ2.514.56 متریسپنتاشاخهتماس بگيريد۲۹ /۰۲ /۱۴۰۱1401/2/26
L1451لوله گازی 1/2 اینچ 2.8 میل سپنتا1/2 اینچ2.886 متریسپنتاشاخه2,300,000 ۲۹ /۰۲ /۱۴۰۱1401/2/26
L1465لوله گازی 1/2 2 اینچ 5 میل سپنتا1/2 2 اینچ5546 متریسپنتاشاخه16,200,000 ۲۹ /۰۲ /۱۴۰۱1401/2/26
L1464لوله گازی 1/2 2 اینچ 3.5 میل سپنتا1/2 2 اینچ3.5546 متریسپنتاشاخه11,320,000 ۲۹ /۰۲ /۱۴۰۱1401/2/26
L1460لوله گازی 1/2 1 اینچ 3.2 میل سپنتا1/2 1 اینچ3.2226 متریسپنتاشاخه6,600,000 ۲۹ /۰۲ /۱۴۰۱1401/2/26
L1459لوله گازی 1/2 1 اینچ 2.8 میل سپنتا1/2 1 اینچ2.819.56 متریسپنتاشاخه5,650,000 ۲۹ /۰۲ /۱۴۰۱1401/2/26
L1455لوله گازی 1 اینچ 3.2 میل سپنتا1 اینچ3.214.56 متریسپنتاشاخه4,250,000 ۲۹ /۰۲ /۱۴۰۱1401/2/26
L1454لوله گازی 1 اینچ 2.8 میل سپنتا1 اینچ2.813.26 متریسپنتاشاخه3,920,000 ۲۹ /۰۲ /۱۴۰۱1401/2/26
L1453لوله گازی 1 اینچ 2.5 میل سپنتا1 اینچ2.511.56 متریسپنتاشاخهتماس بگيريد۲۹ /۰۲ /۱۴۰۱1401/2/26