قیمت لوله گالوانیزه

قیمت لوله گالوانیزه در سایت آهن نرخ به صورت روزانه قابل مشاهد است. لوله گالوانیزه سپاهان, سپنتا, ساوه, یزد و.. از انواع لوله های تولید داخل میاشند. شما خریداران محترم میتوانید برای استعلام محصول مورد نظر خود با شماره 02166318463 تماس گرفته و با کارشناسان ما درتماس باشید.

بیشتر بخوانید
 

لوله گالوانیزه ساوه

کدنام محصولسایزضخامتوزنطولبرندواحدقیمتتوضیحات
L1608لوله گالوانیزه ساوه 3/4 اینچ 3 میل3/4 اینچ311.86 متریساوهشاخهتماس بگيريد۳۰ /۰۲ /۱۴۰۱
L1607لوله گالوانیزه ساوه 3/4 اینچ 2.8 میل3/4 اینچ2.8116 متریساوهشاخهتماس بگيريد۳۰ /۰۲ /۱۴۰۱
L1606لوله گالوانیزه ساوه 3/4 اینچ 2.5 میل3/4 اینچ2.59.56 متریساوهشاخهتماس بگيريد۳۰ /۰۲ /۱۴۰۱
L1605لوله گالوانیزه ساوه 3/4 اینچ 2.3 میل3/4 اینچ2.396 متریساوهشاخهتماس بگيريد۳۰ /۰۲ /۱۴۰۱
L1604لوله گالوانیزه ساوه 3/4 اینچ 2 میل3/4 اینچ28.26 متریساوهشاخهتماس بگيريد۳۰ /۰۲ /۱۴۰۱
L1648لوله گالوانیزه ساوه 3 اینچ 2.8 میل3 اینچ2.8386 متریساوهشاخهتماس بگيريد۳۰ /۰۲ /۱۴۰۱
L1638لوله گالوانیزه ساوه 2 اینچ 5 میل2 اینچ5436 متریساوهشاخهتماس بگيريد۳۰ /۰۲ /۱۴۰۱
L1637لوله گالوانیزه ساوه 2 اینچ 4 میل2 اینچ434.56 متریساوهشاخهتماس بگيريد۳۰ /۰۲ /۱۴۰۱
L1636لوله گالوانیزه ساوه 2 اینچ 3.8 میل2 اینچ3.833.56 متریساوهشاخهتماس بگيريد۳۰ /۰۲ /۱۴۰۱
L1635لوله گالوانیزه ساوه 2 اینچ 3.5 میل2 اینچ3.531.56 متریساوهشاخهتماس بگيريد۳۰ /۰۲ /۱۴۰۱
L1634لوله گالوانیزه ساوه 2 اینچ 3 میل2 اینچ3276 متریساوهشاخهتماس بگيريد۳۰ /۰۲ /۱۴۰۱
L1633لوله گالوانیزه ساوه 2 اینچ 2.8 میل2 اینچ2.825.56 متریساوهشاخهتماس بگيريد۳۰ /۰۲ /۱۴۰۱
L1632لوله گالوانیزه ساوه 2 اینچ 2.5 میل2 اینچ2.5236 متریساوهشاخهتماس بگيريد۳۰ /۰۲ /۱۴۰۱
L1631لوله گالوانیزه ساوه 2 اینچ 2.3 میل2 اینچ2.3216 متریساوهشاخهتماس بگيريد۳۰ /۰۲ /۱۴۰۱
L1630لوله گالوانیزه ساوه 2 اینچ 2 میل2 اینچ218.36 متریساوهشاخهتماس بگيريد۳۰ /۰۲ /۱۴۰۱
L1622لوله گالوانیزه ساوه 1/4 1 اینچ 4 میل1/4 1 اینچ4246 متریساوهشاخهتماس بگيريد۳۰ /۰۲ /۱۴۰۱
L1621لوله گالوانیزه ساوه 1/4 1 اینچ 3.3 میل1/4 1 اینچ3.320.56 متریساوهشاخهتماس بگيريد۳۰ /۰۲ /۱۴۰۱
L1620لوله گالوانیزه ساوه 1/4 1 اینچ 3 میل1/4 1 اینچ318.16 متریساوهشاخهتماس بگيريد۳۰ /۰۲ /۱۴۰۱
L1619لوله گالوانیزه ساوه 1/4 1 اینچ 2.8 میل1/4 1 اینچ2.817.76 متریساوهشاخهتماس بگيريد۳۰ /۰۲ /۱۴۰۱
L1618لوله گالوانیزه ساوه 1/4 1 اینچ 2.5 میل1/4 1 اینچ2.515.56 متریساوهشاخهتماس بگيريد۳۰ /۰۲ /۱۴۰۱
L1617لوله گالوانیزه ساوه 1/4 1 اینچ 2.3 میل1/4 1 اینچ2.314.56 متریساوهشاخهتماس بگيريد۳۰ /۰۲ /۱۴۰۱
L1616لوله گالوانیزه ساوه 1/4 1 اینچ 2 میل1/4 1 اینچ212.76 متریساوهشاخهتماس بگيريد۳۰ /۰۲ /۱۴۰۱
L1603لوله گالوانیزه ساوه 1/2 اینچ 3 میل1/2 اینچ39.46 متریساوهشاخهتماس بگيريد۳۰ /۰۲ /۱۴۰۱
L1602لوله گالوانیزه ساوه 1/2 اینچ 2.5 میل1/2 اینچ2.57.46 متریساوهشاخهتماس بگيريد۳۰ /۰۲ /۱۴۰۱
L1601لوله گالوانیزه ساوه 1/2 اینچ 2.3 میل1/2 اینچ2.376 متریساوهشاخهتماس بگيريد۳۰ /۰۲ /۱۴۰۱
L1647لوله گالوانیزه ساوه 1/2 2 اینچ 5 میل1/2 2 اینچ5546 متریساوهشاخهتماس بگيريد۳۰ /۰۲ /۱۴۰۱
L1646لوله گالوانیزه ساوه 1/2 2 اینچ 4 میل1/2 2 اینچ444.56 متریساوهشاخهتماس بگيريد۳۰ /۰۲ /۱۴۰۱
L1645لوله گالوانیزه ساوه 1/2 2 اینچ 3.8 میل1/2 2 اینچ3.8416 متریساوهشاخهتماس بگيريد۳۰ /۰۲ /۱۴۰۱
L1644لوله گالوانیزه ساوه 1/2 2 اینچ 3.5 میل1/2 2 اینچ3.5396 متریساوهشاخهتماس بگيريد۳۰ /۰۲ /۱۴۰۱
L1643لوله گالوانیزه ساوه 1/2 2 اینچ 3.3 میل1/2 2 اینچ3.3376 متریساوهشاخهتماس بگيريد۳۰ /۰۲ /۱۴۰۱
L1642لوله گالوانیزه ساوه 1/2 2 اینچ 3 میل1/2 2 اینچ3346 متریساوهشاخهتماس بگيريد۳۰ /۰۲ /۱۴۰۱
L1641لوله گالوانیزه ساوه 1/2 2 اینچ 2.8 میل1/2 2 اینچ2.8336 متریساوهشاخهتماس بگيريد۳۰ /۰۲ /۱۴۰۱
L1640لوله گالوانیزه ساوه 1/2 2 اینچ 2.5 میل1/2 2 اینچ2.5286 متریساوهشاخهتماس بگيريد۳۰ /۰۲ /۱۴۰۱
L1639لوله گالوانیزه ساوه 1/2 2 اینچ 2.3 میل1/2 2 اینچ2.325.56 متریساوهشاخهتماس بگيريد۳۰ /۰۲ /۱۴۰۱
L1629لوله گالوانیزه ساوه 1/2 1 اینچ 4 میل1/2 1 اینچ4286 متریساوهشاخهتماس بگيريد۳۰ /۰۲ /۱۴۰۱
L1628لوله گالوانیزه ساوه 1/2 1 اینچ 3.3 میل1/2 1 اینچ3.323.56 متریساوهشاخهتماس بگيريد۳۰ /۰۲ /۱۴۰۱
L1627لوله گالوانیزه ساوه 1/2 1 اینچ 3 میل1/2 1 اینچ321.56 متریساوهشاخهتماس بگيريد۳۰ /۰۲ /۱۴۰۱
L1626لوله گالوانیزه ساوه 1/2 1 اینچ 2.8 میل1/2 1 اینچ2.820.26 متریساوهشاخهتماس بگيريد۳۰ /۰۲ /۱۴۰۱
L1625لوله گالوانیزه ساوه 1/2 1 اینچ 2.5 میل1/2 1 اینچ2.5186 متریساوهشاخهتماس بگيريد۳۰ /۰۲ /۱۴۰۱
L1624لوله گالوانیزه ساوه 1/2 1 اینچ 2.3 میل1/2 1 اینچ2.316.56 متریساوهشاخهتماس بگيريد۳۰ /۰۲ /۱۴۰۱
L1623لوله گالوانیزه ساوه 1/2 1 اینچ 2 میل1/2 1 اینچ214.56 متریساوهشاخهتماس بگيريد۳۰ /۰۲ /۱۴۰۱
L1615لوله گالوانیزه ساوه 1 اینچ 4 میل1 اینچ4196 متریساوهشاخهتماس بگيريد۳۰ /۰۲ /۱۴۰۱
L1614لوله گالوانیزه ساوه 1 اینچ 3.5 میل1 اینچ3.5176 متریساوهشاخهتماس بگيريد۳۰ /۰۲ /۱۴۰۱
L1613لوله گالوانیزه ساوه 1 اینچ 3 میل1 اینچ314.76 متریساوهشاخهتماس بگيريد۳۰ /۰۲ /۱۴۰۱
L1612لوله گالوانیزه ساوه 1 اینچ 2.8 میل1 اینچ2.813.66 متریساوهشاخهتماس بگيريد۳۰ /۰۲ /۱۴۰۱
L1611لوله گالوانیزه ساوه 1 اینچ 2.5 میل1 اینچ2.512.36 متریساوهشاخهتماس بگيريد۳۰ /۰۲ /۱۴۰۱
L1610لوله گالوانیزه ساوه 1 اینچ 2.3 میل1 اینچ2.311.56 متریساوهشاخهتماس بگيريد۳۰ /۰۲ /۱۴۰۱
L1609لوله گالوانیزه ساوه 1 اینچ 2 میل1 اینچ29.86 متریساوهشاخهتماس بگيريد۳۰ /۰۲ /۱۴۰۱