قیمت لوله مانیسمان رده 80

لوله مانیسمان رده 80 نوعی از لوله مانیسمان است که برای پروژه ها و خطوط لوله پرفشار مورد استفاده قرارمیگیرد. این لوله ها در برند های وارداتی چینی و اروپایی وارد کشور شده و مورد استفاده قرار میگیرد. برای استعلام قیمت لوله بدون درز sch80 با شماره 02166318463 تماس بگیرید. استعلام قیمت محصول مورد نظر سریعا به شما اعلام میگردد.

بیشتر
 

لوله مانیسمان رده 80 وارداتی چینی

کدنام محصولسایزردهوزنطولبرندواحدقیمتتوضیحات
L1040لوله مانیسمان 8 اینچ رده 80 وارداتی8 اینچ80387.846 متریوارداتیشاخهتماس بگيريد۳۰ /۰۲ /۱۴۰۱
L1039لوله مانیسمان 6 اینچ رده 80 وارداتی6 اینچ80255.366 متریوارداتیشاخهتماس بگيريد۳۰ /۰۲ /۱۴۰۱
L1038لوله مانیسمان 5 اینچ رده 80 وارداتی5 اینچ80185.826 متریوارداتیشاخهتماس بگيريد۳۰ /۰۲ /۱۴۰۱
L1037لوله مانیسمان 4 اینچ رده 80 وارداتی4 اینچ80133.926 متریوارداتیشاخهتماس بگيريد۳۰ /۰۲ /۱۴۰۱
L1027لوله مانیسمان 3/8 اینچ رده 80 وارداتی3/8 اینچ806.66 متریوارداتیشاخهتماس بگيريد۳۰ /۰۲ /۱۴۰۱
L1029لوله مانیسمان 3/4 اینچ رده 80 وارداتی3/4 اینچ8013.26 متریوارداتیشاخهتماس بگيريد۳۰ /۰۲ /۱۴۰۱
L1035لوله مانیسمان 3 اینچ رده 80 وارداتی3 اینچ8091.626 متریوارداتیشاخهتماس بگيريد۳۰ /۰۲ /۱۴۰۱
L1033لوله مانیسمان 2 اینچ رده 80 وارداتی2 اینچ8044.886 متریوارداتیشاخهتماس بگيريد۳۰ /۰۲ /۱۴۰۱
L1042لوله مانیسمان 12 اینچ رده 80 وارداتی12 اینچ80792.486 متریوارداتیشاخهتماس بگيريد۳۰ /۰۲ /۱۴۰۱
L1041لوله مانیسمان 10 اینچ رده 80 وارداتی10 اینچ80576.066 متریوارداتیشاخهتماس بگيريد۳۰ /۰۲ /۱۴۰۱
L1025لوله مانیسمان 1/8 اینچ رده 80 وارداتی1/8 اینچ802.826 متریوارداتیشاخهتماس بگيريد۳۰ /۰۲ /۱۴۰۱
L1026لوله مانیسمان 1/4 اینچ رده 80 وارداتی1/4 اینچ804.86 متریوارداتیشاخهتماس بگيريد۳۰ /۰۲ /۱۴۰۱
L1031لوله مانیسمان 1/4 1 اینچ رده 80 وارداتی1/4 1 اینچ8026.826 متریوارداتیشاخهتماس بگيريد۳۰ /۰۲ /۱۴۰۱
L1028لوله مانیسمان 1/2 اینچ رده 80 وارداتی1/2 اینچ809.726 متریوارداتیشاخهتماس بگيريد۳۰ /۰۲ /۱۴۰۱
L1036لوله مانیسمان 1/2 3 اینچ رده 80 وارداتی1/2 3 اینچ80111.786 متریوارداتیشاخهتماس بگيريد۳۰ /۰۲ /۱۴۰۱
L1034لوله مانیسمان 1/2 2 اینچ رده 80 وارداتی1/2 2 اینچ8068.466 متریوارداتیشاخهتماس بگيريد۳۰ /۰۲ /۱۴۰۱
L1032لوله مانیسمان 1/2 1 اینچ رده 80 وارداتی1/2 1 اینچ8032.466 متریوارداتیشاخهتماس بگيريد۳۰ /۰۲ /۱۴۰۱
L1030لوله مانیسمان 1 اینچ رده 80 وارداتی1 اینچ8019.446 متریوارداتیشاخهتماس بگيريد۳۰ /۰۲ /۱۴۰۱