استاندارد های لوله مانیسمان

استاندارد های لوله مانیسمان مورد های مختلفی دارند. استاندارد ها بیانگر ترکیبات شیمیایی و مخصات فنی و فیزیکی لوله میباشند. تعدادی از این مشخصات عبارتند از:

  • مقاومت کششی
  • مقاومت تسلیم
  • مقدار قابلیت کشش
  • آزمون ضربه
  • و…

استاندارد های API 5L و ASTM A106 و ASTM A53 استاندارد های لوله مانیسمان میباشند که در ادامه به توضیح این استاندارد ها میپردازیم.

استاندارد های لوله مانیسمان

کدام استاندارد لوله مانیسمان مناسب است؟

هر سه این استاندارد های API 5L و ASTM A106 و ASTM A53 تقریبا مشابه یکدیگر میباشند. اکثر لوله های مانیسمان وارداتی به ایران دارای هر سه استاندارد میباشند. اگر به مارک لوله یا برگه مشخصات لوله وارداتی توجه شود نشان میدهد که لوله های وارداتی به کشور ما هر سه استاندارد را اصطلاحا پاس میکنند.

تفاوت مشخصات شیمیایی استاندارد ها

هر کدام از سه استاندارد ذکر شده دارای مواد تشکیل دهنده متفاوتی هستند. این مواد تشکیل دهنده در هر سه استاندارد نزدیک به هم میباشد. این مشخصات در جدول زیر ذکر شده است.

وانادیممولیبدنیومکرومنیکلمسسیلیسیمگوگردفسفرمنگنزکربن
0.150.500.500.500.0300.0301.200.28API 5L
0.080.150.400.400.400.0450.0501.200.30ASTM A106
0.080.150.400.400.400.10.0350.0350.950.25ASTM A53
مشخصات شیمیایی استاندارد های لوله بدون درز

خواص فیزیکی استاندارد ها

همانطور که گفته شد لوله های مانیسمان طبق استاندارد خود دارای ویژگی های فیزیکی متفاوتی میباشند. مقاومت کششی مقاومت تسلیم مقدار قابلیت کشش از این خواص هستند که در جدول زیر توضیح داده شده است:

مقدار قابلیت کشش (%)مقاومت تسلیم (MPa)مقاومت تسلیم (MPa)
16.5<240<415<ASTM A106
240<415<ASTM A53
241<414<API 5L
خواص فیزیکی استاندارد های لوله بدون درز

این استاندارد ها مشخصات و جزئیات دیگری نیز دارا میباشند. در مقاله های دیگر به طور مفصل به توضیح این استاندارد های لوله بدون درز میپردازیم.

.

دیدگاهتان را بنویسید