سایز لوله مانیسمان و مشخصات فنی

سایز و مشخصات فنی مربوطه در خرید و فروش و انتخاب لوله مورد نیاز پروژه ها بسیار مبحث مهمی است. بی توجهی به این موضوع باعث ایجاد خسارت و متضرر شدن خریدار میشود. در این مقاله درباره سایز و مشخصات فنی لوله مانیسمان صحبت خواهیم کرد.

مشخصات فنی لوله

در لوله ها سایز بر حسب میلیمتر اندازه گیری میشود. لوله ها دارای قطر داخلی (ID) و قطر خارجی (OD) میباشند. سایز لوله را با اندازه گیری قطر خارجی لوله بر حسب میلیمتر اندازه گیری میکنند. روش های دیگری برای مشخص کردن سایز لوله استفاده میشود که عبارتند از:

  • سایز اسمی لوله (NPS)
  • قطر اسمی لوله (DN)

سایز اسمی لوله (NPS)

Nominal Pipe Size و یا سایز اسمی لوله مانیسمان یا به طور مختصر NPS استانداردی است که با آن سایز و ضخامت لوله بر حسب را مشخص میکنند. این استاندارد در آمریکای شمالی ساخته شده است. سایز اسمی لوله بر حسب اینچ مشخص میشود. در سایز اسمی لوله از سایز 1/8 تا 12 اینچ را قطر داخلی لوله (ID) بعلاوه نیمی از ضخامت را اندازه گیری میکنند. در سایز های بالای 14 اینچ قطر خارجی (OD) لوله مشخص کننده سایز اسمی لوله است.

سایز لوله NPS

قطر اسمی لوله (DN)

Diametre Nominal یا قطر اسمی لوله و یا به طور اختصار DN برای مشخص کردن سایز لوله استفاده میشود. قطر اسمی استانداردی است که توسط سازمان جهانی استاندارد (SI) ساخته شده است. این استاندارد لوله قابل اندازه گیری نمیباشد. از قطر اسمی برای مشخص کردن سایز لوله بر حسب اینج و میلیمتر استفاده میشود.

DN to NPS
جدول سایز لوله NPS و DN و میلیمتر و اینچ
ضخامت لوله

گوشت یا ضخامت لوله به ضخامت دیواره لوله گفته میشود. ضخامت لوله هم بر حسب میلیمتر مشخص میشود. در لوله های مانیسمان رده یا SCH نیز برای معین کردن ضخامت لوله استفاده میشود. ضخامت را با استفاده از قطر داخلی و قطر خارجی لوله نیز میتوان مشخص کرد. در این روش قطر خارجی را منهای قطر داخلی میکنیم و حاصل را تقسیم بر 2 میکنیم.

.

دیدگاهتان را بنویسید